ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 23.09.2020 11:05
  
 Архів:  2012-2019 
План-графік оновлення матеріалів розділу “Статистична інформація” у 2020 році
Перелік матеріалів
Дата оприлюднення
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення
22
23
23
Природний рух населення
Кількість живонароджень, смертей
22
23
23
Кількість смертей за окремими причинами
22
23
23
Кількість випадків прибуття, вибуття
22
23
23
Міграційний рух населення
Населення (1995-2019)
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Робоча сила за статтю та місцем проживання
Основні показники ринку праці (2000-2019)
Основні показники ринку праці
29
30
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
02
02
02
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
02
02
02
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 
02
02
02
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 
02
02
02
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності
02
02
02
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2019)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2019)
Кількість штатних працівників по містах і районах
03
Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах
03
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах
03
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
03
Сума заборгованості з виплати заробітної плати
01
02
02;31
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2020 року
Освіта
Заклади дошкільної освіти (1995-2019)
Заклади загальної середньої освіти (1995-2019)
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2019)
Заклади вищої освіти (1995-2019)
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств
Структура сукупних витрат домогосподарств
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
13
Диференціація життєвого рівня населення
13
Населені пункти та житло
Житловий фонд Кіровоградської області (1995-2019)
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт
Доходи населення Кіровоградської області
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Показники діяльності суб'єктів господарювання
Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
23
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
23
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
23
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
23
Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах
23
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах
23
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах
23
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах
23
Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами
23
Показники діяльності підприємств
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
23
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
23
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
23
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
23
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
23
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах
23
Фінанси
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
23
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах
23
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
23
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал, поточні зобов'язання і забезпечення) підприємств за видами економічної діяльності
23
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
23
Послуги
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Кіровоградській області
08
Методологічні пояснення
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля
23
24
23
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2019)
18
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів
26
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
26
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
26
Індекс капітальних інвестицій
26
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2019)
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2019)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2019)
Сільське, лісове та рибне господарство
Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2019)
Виробництво сільськогосподарських культур
20
20
21
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
20
20
21
Виробництво культур зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
20
20
21
Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах
20
20
21
Рослинництво (1995–2019)
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року
Кількість сільськогосподарських тварин
22
19
21
Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2020 року
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
22
19
21
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2020 року
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах
22
19
21
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 січня 2020 року
Виробництво основних видів продукції тваринництва
22
19
21
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2019 році
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
22
19
21
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2019 році
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах
22
19
21
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах у 2019 році
Тваринництво (1995–2019) 
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 січня 2020 року
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням
22
23
22
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
23
Надходження молока на переробні підприємства
23
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами
22
23
22
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2019)
Лісове господарство та мисливство
Заготівля деревини за видами лісової продукції (2010-2019)
Відтворення лісів (2010-2019)
Загибель лісових насаджень за причинами
Заготівля деревини за породним складом деревостанів
Заготівля деревини за системами та видами рубок
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2019)
Реалізація лісової продукції в межах України за видами
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2019)
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами
Енергетика
Використання палива
28
28
26
28
Запаси палива
28
28
26
28
Використання та запаси палива
Постачання та використання енергії
Промисловість
Індекси промислової продукції за видами діяльності
29
28
27
30
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року)
29
28
27
30
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2019)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
07
05
07
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості
23
Виробництво промислової продукції за видами
29
28
27
30
Виробництво промислової продукції за видами (2011-2019)
06
Будівництво
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах
30
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019)
Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами
06
05
04
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2019)
Обсяг виробленої будівельної продукції за характером будівництва
06
05
04
Обсяг виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2019 році
Обсяг виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2019)
Індекси будівельної продукції за видами
06
05
04
Індекси будівельної продукції за видами у 2019 році
Індекси будівельної продукції за видами (2011-2019)
Транспорт
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2019)
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2019)
Туризм
Готелі та інші місця для тимчасового проживання
не оновлюється
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2017)
не оновлюється
Колективні засоби розміщування (2011-2019)
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2019)
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000-2020)
04
Реєстр статистичних одиниць
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за організаційно-правовими формами господарювання
15
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по містах обласного значення та районах
15
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області
21
20
22
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області у 2019 році
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області
21
20
22
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області у 2019 році
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2019)
Методологічні пояснення
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області
20
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області
20
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2019)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Кіровоградської області
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області
Методологічні пояснення
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
У зв'язку із переглядом Національним банком даних щодо прямих інвестицій за період 2015-2019 роки (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy) та їх оприлюдненням 30 червня 2020 року на вебсайті Національного банку дані державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за період 01 січня 2016 року – 31 грудня 2019 року неактуальні.
З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1).
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за 1994-2014 роки (річні дані)
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
15
13
15
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
15
13
15
Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007–2019) (грудень до грудня попереднього року)
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2019)
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2019)
Інноваційна активність промислових підприємств (2007-2019)
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2007-2019)
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007-2019)
Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990-2019)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2019)
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)
Утворення та поводження з відходами (1995-2019)
30
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів
30
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів
30
Утворення відходів по містах обласного значення та районах
30
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах
30
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах
30
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах
30
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів
30
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2019)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2019)
Інформаційне суспільство
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку Кіровоградської області
05
04
04

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області