ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Про Головне управління
Оновлено: 11.04.2019 9:26

Структурні підрозділи Головного управління статистики у Кіровоградській області


Посада


Прізвище, ім'я, по-батькові


Кімната


Телефон

02. Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
начальник відділу
Кравченко Алла Вікторівна
212
33 00 47
Основні функції: забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики з питань планування статистичної діяльності; координації роботи структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у процесі статистичного виробництва; проведення моніторингу результатів діяльності Головного управління статистики
03. Управління збирання та підготовки даних
начальник управління
Прибєльська Наталія Борисівна
104
33 30 24
03.1 Відділ збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних
заступник начальника управління - начальник відділу
Олексієнко Наталія Григорівна
101
103
33 30 10
33 01 85
моб. 050 321 85 34
моб. 096 832 45 70
Основні функції: забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики з питань збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних
03.2 Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
начальник відділу
Сімакова Світлана Борисівна
209
33 01 65
заступник начальника відділу
Кудя Наталія Анатоліївна
Основні функції: здійснює комплекс робіт з організації та проведення вибіркових обстежень населення, координує роботу уніфікованої мережі фахівців з інтерв’ювання з проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств)
03.3 Відділ реєстрації цін
начальник відділу
Троцька Наталія Вікторівна
108
33 33 65
моб. 050 321 67 28
заступник начальника відділу
Масіна Валентина Яківна
Основні функції: забезпечує реалізацію в області державної політики в сфері статистики цін, збирає та опрацьовує статистичну інформації зі статистики цін, надає роз'яснення щодо методології її складання та  використання
03.4 Відділ введення та контролю даних
начальник відділу
Попова Світлана Олексіївна
104
33 30 24
Основні функції: бере участь у реалізації державної політики у сфері статистики з питань забезпечення функціонування технологічного процесу введення та контролю первинних даних форм державної статистичної звітності та взаємодії з респондентами
03.5 Сектор ведення реєстру статистичних одиниць
завідувач сектору
Григоренко Наталія Сергіївна
232
33 20 71
Основні функції: забезпечує реалізацію в області державної політики у сфері ведення реєстру статистичних одиниць та  Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України в області
03.6 Сектор переписів
завідувач сектору
Жук Світлана Василівна
112
33 15 04
Основні функції: підготовка та проведення Всеукраїнського перепису населення
04. Управління обробки даних економічної статистики
начальник управління
Байбароша Людмила Анатоліївна
114
33 30 76
04.1 Відділ обробки даних статистики виробництва та послуг
начальник відділу
Головко Наталія Миколаївна
114
33 30 22
моб. 050 341 12 35
Основні функції: здійснює обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики послуг; капітальних інвестицій; основних засобів; промисловості; будівництва; транспорту; інвестицій зовнішньо-економічної діяльності; науки, технології та інновації; податків та публічного сектору; інформаційного суспільства, які відбуваються в області; бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології вищезазначених державних статистичних спостережень, взаємодіє з респондентами в межах наданих повноважень
04.2 Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
заступник начальника управління - начальник відділу
Іванова Ірина Василівна
102
33 32 53
моб. 050 321 79 84
Основні функції: здійснює обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики сільського, лісового та рибного господарств, навколишнього середовища; бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології зі статистики сільського, лісового та рибного господарства, навколишнього середовища, взаємодіє з респондентами в межах наданих повноважень
04.3 Відділ обробки даних статистики торгівлі та енергетики
начальник відділу
Сиволап Інна Григорівна
111

33 14 70
33 32 61

Основні функції: здійснює обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики внутрішньої торгівлі; енергетики; зовнішньої торгівлі товарами та послугами, які відбуваються в області; бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології вищезазначених державних статистичних спостережень в межах наданих повноважень
04.4 Відділ обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств
начальник відділу
Житник Людмила Олександрівна
225
33 30 33
Основні функції: здійснює обробку даних державних статистичних спостережень з макроекономічної статистики та   статистики діяльності підприємств; бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології з макроекономічної статистики та   статистики діяльності підприємств в межах наданих повноважень
05. Управління обробки даних демографічної та соціальної статистики
начальник управління
Мельник Ірина Олексіївна
230
33 28 49
05.1 Відділ обробки даних демографічної статистики
начальник відділу
Василенко Олена Юріївна
203
33 30 62
Основні функції: забезпечує реалізацію в області державної політики у сфері демографічної статистики; проводить статистичні спостереження за демографічними процесами в області, бере участь у зборі та обробці адміністративних даних з демографічної статистики; бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково-обґрунтованої статистичної методології в межах наданих повноважень
05.2 Відділ обробки даних соціальної статистики
заступник начальника управління - начальник відділу
Нехайчук Олена Леонідівна
230
33 28 49
Основні функції: здійснює обробку форм державних статистичних спостережень з оплати праці та соціально-трудових відносин, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, населені пункти та житло, правосуддя та злочинності, культури, політичної та іншої суспільної діяльності, туризму; бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології з соціальної статистики;  бере участь у формуванні та актуалізації сукупностей статистичних одиниць та переліків звітних (облікових) одиниць (респондентів) державних статистичних спостережень в межах наданих повноважень
06. Управління аналізу економічної статистики
начальник управління
Спінул Ірина Вікторівна
114
33 30 76
06.1 Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
заступник начальника управління - начальник відділу
Яськова Ольга Євгеніївна
113
33 32 52
Основні функції: бере участь у реалізації державної політики у сфері статистики послуг; капітальних інвестицій; основних засобів; промисловості; будівництва; транспорту; інвестицій зовнішньоекономічної діяльності; науки, технології та інновації; інформаційного суспільства регіону
06.2 Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
начальник відділу
Чернігова Наталя Володимирівна
110
33 30 53
Основні функції: бере участь у реалізації державної політики у сфері статистики сільського, лісового та рибного господарства; навколишнього середовища регіону
06.3 Відділ аналізу даних статистики торгівлі, цін та енергетики
начальник відділу
Буріка Тетяна Павлівна
117
33 30 51
Основні функції: бере участь у реалізації державної політики у сфері статистики внутрішньої торгівлі; енергетики; зовнішньої торгівлі товарами та послугами регіону
06.4 Відділ аналізу даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств
начальник відділу
Ісаєнко Ірина Валеріївна
223
33 30 02
моб. 066 537 37 08
Основні функції: бере участь у реалізації державної політики у сфері статистики діяльності підприємств та макроекономічної статистики регіону
07. Управління аналізу демографічної та соціальної статистики
начальник управління
Стеценко Юлія Леонідівна
224
33 30 11
07.1 Відділ аналізу даних соціальної статистики
заступник начальника управління - начальник відділу
Логвиненко Альона Василівна
224
33 30 11
Основні функції: бере участь у реалізації державної політики у сфері соціальної статистики в регіоні, здійснює підготовку аналітичних матеріалів для поширення, збереження, забезпечення конфіденційності та порядку використання статистичної інформації щодо соціальних процесів, які відбуваються в регіоні
07.2 Відділ аналізу даних вибіркових обстежень населення
начальник відділу
Александрова Олена Вікторівна
211
33 21 63
заступник начальника відділу
Мацієвська Світлана Олександрівна
214
33 15 17
моб. 099 763 54 44
Основні функції: бере участь у реалізації державної політики у сфері статистики обстеження умов життя домогосподарств, зайнятості та безробіття в регіоні Підготовка аналітичних матеріалів для поширення, збереження, забезпечення конфіденційності та порядку використання статистичної інформації щодо економічних процесів, які відбуваються у сфері статистики обстеження умов життя домогосподарств, зайнятості та безробіття в регіоні
07.3 Сектор аналізу даних демографічної статистики
завідувач сектору
Котова Надія Дмитрівна
216
33 32 41
Основні функції: бере участь у реалізації державної політики у сфері демографічної статистики в регіоні, здійснює підготовку аналітичних матеріалів для поширення, збереження, забезпечення конфіденційності та порядку використання статистичної інформації щодо демографічних процесів, які відбуваються в регіоні
08 Управління поширення інформації та комунікацій
начальник управління

08.1 Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи
заступник начальника управління - начальник відділу
Будулатій Ганна Володимирівна
206
33 32 62
моб. 050 341 12 52
Основні функції: забезпечує виконання завдань щодо підготовки комплексних статистичних публікацій, публікацій зі статистики національних рахунків та інших інформаційно-аналітичних матеріалів за оперативними статистичними даними; інформаційної підтримки офіційного веб-сайту Головного управління статистики
08.2 Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю
начальник відділу
Годя Олена Анатоліївна
208
33 30 50
моб. 050 341 12 52
Основні функції: забезпечує виконання завдань щодо координації діяльності з поширення статистичної інформації та статистичних публікацій; взаємодії органів державної статистики з користувачами статистичної інформації, засобами масової інформації; забезпечення доступу до публічної інформації
09. Управління інформаційних технологій
начальник управління
Кібіцов Віталій Валерійович
109
33 32 54
моб. 050 321 79 82
09.1 Відділ інформаційних систем та баз даних
заступник начальника управління - начальник відділу
Ковальова Анна Михайлівна
109
33 30 04
моб. 050 321 79 83
Основні функції: забезпечує реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання і передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; забезпечує надійність обробки статистичної інформації за допомогою комплексів електронної обробки інформації (КЕОІ),  Інтегрованої системи статистичної інформації (ІССІ), іншого прикладного програмного забезпечення;  забезпечує функціонування системи електронної  звітності в Головному управлінні статистики; впроваджує сучасні інформаційні технології для опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту статистичної інформації
09.2 Відділ адміністрування комп’ютерних мереж, технічного забезпечення та телекомунікацій
начальник відділу
Кирдан Микола Миколайович
109
33 30 04
Основні функції: забезпечує підтримку працездатності інформаційно-телекомунікаційної системи Головного управління статистики; вживає заходи щодо збереження і захисту відкритої інформації, персональних  даних  та  конфіденційної  інформації  на  об’єктах інформаційної діяльності інформаційно-телекомунікаційної системи; забезпечує безперебійну роботу засобів телекомунікаційного зв’язку та технічну підтримку офіційного веб-сайту Головного управління статистики; забезпечує функціонування серверного обладнання, системного та прикладного програмного забезпечення, відповідального за  працездатність  інтегрованої   системи  обробки  статистичних  даних; забезпечує функціонування автоматизованої системи електронного документообігу  у  Головному управлінні статистики
10. Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
начальник управління - головний бухгалтер
Горбулінська Людмила Володимирівна
221
33 32 64
моб. 050 341 12 50
10.1 Відділ фінансово-економічної та договірної роботи
заступник начальника управління - начальник відділу
Коваль Асія Раїсовна
217
33 30 01
Основні функції: забезпечує виконання завдань у сфері планування та аналізу використання фінансових ресурсів,  договірних відносин та організації закупівель
10.2 Відділ бухгалтерського обліку та звітності
начальник відділу - заступник головного бухгалтера
Ахметхан Ганна Володимирівна
215
33 30 01
Основні функції:  забезпечує виконання завдань у сфері бухгалтерського обліку та звітності
11. Відділ управління персоналом
начальник відділу
Берестенко Ольга Миколаївна
105
33 32 42
Основні функції: реалізує державну політику з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики; добір та  прогнозування розвитку персоналу, заохочує працівників до службової кар’єри, вживає організаційні заходи щодо підвищення рівня їх професійної компетентності;  здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту; документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення; організовує та здійснює заходи з охорони праці та техніки безпеки
12. Сектор документального забезпечення та контролю виконання
завідувач сектору
Котляренко Лариса Миколаївна
210
33 01 57
моб. 050 321 69 40
Основні функції: забезпечує встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами; організовує ведення діловодства в установі відповідно до діючих нормативних актів; забезпечує ведення архівної справи, організовує та контролює ведення діловодства за зверненнями громадян
13. Відділ господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд
начальник відділу
Скріпнік Павло Всеволодович
112
моб. 050 321 85 55
Основні функції: здійснює реалізацію державної політики у сфері господарського, матеріально-технічного та автотранспортного забезпечення діяльності Головного управління статистики; забезпечує відповідно до діючих правил і норм належний стан та господарське обслуговування будівель, приміщень, обладнання та устаткування (систем опалення, водопостачання, водовідведення, вентиляції, електромереж, телефонної мережі внутрішньої АТС, тощо); охорону приміщень, майна та території установи, забезпечує організацію роботи з пожежної безпеки
14. Головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи
Компанієць Володимир Васильович
33 32 63
Основні функції: здійснює заходи щодо охорони державної таємниці, забезпечення режиму секретності та ведення таємного діловодства
15. Головний спеціаліст з питань правової роботи
Бедзай Віктор Петрович
105
33 32 42
Основні функції: забезпечує реалізацію державної правової політики у галузі статистики
16. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Ковалькова Юлія Сергіївна
105
33 32 42
Основні функції: забезпечує реалізацію державної політики з питань запобігання і протидії корупції, здійснює контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства; проводить організаційну та роз'яснювальну роботу щодо запобігання та протидії корупції; розробляє та контролює виконання заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням; здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів
17. Головний спеціаліст з питань захисту інформації
Вакансія
 
   
   

 

 

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області